Selv om Agent M nettbutikken er flyttet til den vakre Hardangerfjorden, betyr ikke det at jeg bare sitter å tvinner tommeltotter og ser på de vakre varene...

I går skulle jeg bare hygge meg med litt lesing om Solkremen som endte opp i fisken....

Grøss og gru....... Jeg er glad jeg og min familie bruker bare solkrem som ikke er miljøskadelig!

Men akkurat da fikk jeg øye på en rapport som jeg har ventet på. Tidligere i 2013 har jeg skrevet om Juicy Stuff på Agent M bloggen. Det ble nevnt at ikke viste hvilke stoffer vi får i oss, men at Miljødirektoratet skulle gå inn og sjekke avløpsvannet vårt for å se om vi får i oss flere og ukjente stoffer for dem. Vel, nå er de ferdige. Og rapporten kan lastes ned her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/September-2014/Screening-program-2013--New-bisphenols-organic-peroxides-fluorinated-siloxanes-organic-UV-filters-and-selected-PBT-substances/

På høyre side i menyen. Advarsel - den er på over 100 sider.. ikke akkurat lettlest. Den tar også for seg mange kjemikalier og miljøskadelige elementer.

Det jeg er interessert i, er når produsenten av plastprodukter, sier at flaskene og matboksene deres er BPA-free...Hva er det da i plastproduktene istedet?

Plast må ha noe som de kaller "Plasticizers" for å gjøre plasten føyelig. Jeg har fått vite fra Amerikanske sider at BPA ofte er erstattet med BPS eller BPF eller andre Bisphenolstoffer. Og at disse stoffene er like hormonhermende og hormonforstyrrende som BPA. Vi har bare ikke forsket på skadeffekten ennå....

Når det gjelder stoffer i produkter som er brukt i Norge finnes det ikke noe annet regulativ, enn at de som importerer plastprodukter må oppgis hva det ferdige produktet er laget av. F.eks Plastikktype 7 plast. Polycarbonate. Det finnes ikke noe som sier at produsentene må oppgi hvilke stoffer som er brukt for å lage den eller den plasttypen.

En liten oppsummering av rapporten til dere som ikke vil lese hele.

s8.

"Nye bisfenoler

Alle undersøkte bisfenoler ble funnet i utløpsvann fra renseanlegg. Bisfenol F (BPF) og bisfenol A (BPA) er de dominerende bisfenoler i utløpsvann. Det svovelholdige stoffet bisfenol S (BPS) ble funnet med høye konsentrasjoner i utløpsvann fra HIAS, ved mye lavere konsentrasjoner i prøver fra VEAS, mens det ikke kunne påvises i prøver fra Tomasjord. Bisfenol BP (BPBP) ble kun påvist i 2 prøver fra HIAS, men med høye μg/L- konsentrasjoner. I slam fra VEAS ble det påvist kun lave konsentrasjoner av BPA, BPF, BPAF og BPS. I slamprøver fra HIAS derimot ble det detektert alle bisfenoler ved delvis svært høye konsentrasjoner (BPA). Med unntak av BPAF ble alle undersøkte bisfenoler funnet i sigevann fra avfallsdeponier der BPF og BPA dominerer. I noen sedimentprøver fra Oslofjord ble det funnet lave konsentrasjoner av BPF og BPA, mens alle undersøkte bisfenoler ble funnet i sedimentprøver fra Mjøsa med BPF som dominerende forbindelse. Nye bisfenoler ble funnet hyppig i både reker og torskelever fra Oslofjord, men bare unntaksvis i strandkrabbe. Alle undersøkte bisfenoler ble funnet i biotaprøver fra Mjøsa. Mens det er BPF som dominerer i abbor, sik og ørret, så er det BPA som dominerer i lakelever."

 

Dette må jo bety at når BPA blir faset ut, så tilsettes det bare andre Bisphenol stoffer. Og ja det frigjøres fra plasten ved bruk. Jeg trenger jo ikke være rakettforsker for å se det.

Konkulsjonen finnes kun på Engelsk på side 72.

"4.4 New bisphenols

BPA occurs in WWTW effluents and leachates collected at concentrations above the PNEC, suggesting potential for risk to aquatic organisms under certain conditions. As stated above a detailed risk assessment of sludge application to soil is outside the scope of this study but may be warranted as further work in light of the risk quotients obtained when sludge levels are compared to PNECSoil. The PNECs published by ECHA suggest that BPS poses little or no risk to the environment, but since BPS has been shown to estrogenic and the PNECs are based upon acute toxicity endpoints it may be worth considering whether the risk quotients used are sufficiently protective. Assessing the risk from the other bisphenols is very difficult in the absence of ecotoxicological data, although a number have been identified as having endocrine effects in a similar way to BPA (i.e. BPS and BPAF). The absence of ecotoxciological data for these compounds is a concern since they are being released into the environment without an understanding of the potential risks that they pose. Selected new bisphenols were detected in Lake Mjøsa sediments, whilst also being detected in shrimp and cod liver samples from Oslofjord and the fish samples from Lake Mjøsa suggesting the potential to bioaccumulate."

Så hvem er det plastprodusentene prøver å lure? Oss? Og hva er resultatet av det?

(bildet lånt av softlanding.com)

Nei finn heller alternativer til plast! Det er mange. Kanskje du har noen i kjøkkenskapet allerede? Vær på den sikre siden. Ikke vær prøvekaninen...

Ønsker alle en fin og kjemikaliefri dag!

 

 

Tilbake

Kommentarer